Exergian toimarihaku toimikaudelle 2012

Exergian toimarihaku vuodelle 2012 käynnistyy 21.12.2011. Toimihenkilöksi
voivat hakea kaikki Exergian jäsenet.

Toimihenkilöksi voi hakea ilman aikaisempaa kokemusta järjestötoiminnasta. Myöskään opintojen vaiheella ei ole väliä. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä hakijan nimi ja koulutusohjelma sekä esitys siitä, mitä juuri hakija haluaisi tehdä Exergiassa. Hakijan kannattaa myös kehua itseään niiltä osin kuin se on aiheellista. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen taina.riekkinen(a)tut.fi. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 17.01.2012.