Exergian yleiskokous 1/2011

Exergian sääntömääräinen yleiskokous järjestetään tiistaina 5.4. klo 16:00 alkaen salissa PA103. Kokouksessa vahvistetaan viime vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Sääntöjen mukaan kokouksessa tulee olla vähintään 10 kerhon varsinaista jäsentä, joten tulkaahan paikalle! Tarjolla kahvia ja jotain pikkupurtavaa.

Energia- ja prosessitekniikan ammattiainekerho Exergian kokous 1/2011 (vuosikokous)

Aika: tiistai 5.4.2011 klo 16.00
Paikka: Sali PA103, Tampereen teknillinen yliopisto

Esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Ilmoitusasiat
 7. Vuoden 2010 toimintakertomuksen vahvistaminen
 8. Tilintarkastajien lausunto ja vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä tilikertomuksen vahvistaminen
 9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2010
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen