Vuoden 2021 Hallitushaku on avattu!

Ensi vuonna Exergia täyttää 40 vuotta! Tämän vuoksi ensi vuonna pääsee mahdollisesti tekemään erityisen mielenkiintoisia hommia sekä yritysyhteistyötiimissä että vuosijuhlavastaavana. Kannattaa lähteä pienellä kynnyksellä mukaan. Tekemällä oppii parhaiten ja kaikenlainen puuhastelu opiskelun ohessa näyttää joka tapauksessa hyvältä CV:ssä.

Puheenjohtaja
Vastaa kokouksien pitämisestä, toimintasuunnitelmassa olevien asioiden hoitamisesta ja tehtävien jakamisesta muille toimijoille parhaaksi katsomallaan tavalla.

Sihteeri
Kirjoittaa pöytäkirjaan kokouksissa keskustellut asiat. Hoitaa pöytäkirjoihin allekirjoitukset ja arkistoi ne.

Rahastonhoitaja
Käy Yhdistyksen hallinto ja talous -kurssin ja hoitaa kerhon raha-asioita. Laatii talousarvion seuraavalle vuodelle ja tilinpäätöksen aikanaan oman hallitusvuotensa jälkeen.

Yritysyhteistyövastaava
Pitää yllä kerhon suhteita yrityksiin. Osallistuu yritys- ja/tai ydinvoimasaunojen järjestämiseen.

Excursiovastaava
On päävastuussa excursioista, joita kerho järjestää ainakin kerran keväällä ja kerran syksyllä.

Viestintävastaava / Somevastaava
Moderoi sähköpostilistoja ja ylläpitää somekanavia.

Tämän lisäksi hallitus voi nimittää erilaisiin tehtäviin toimihenkilöitä kokouksissaan. Ylipäätään hallituksesta tulee joka vuosi oman näköisensä, eikä tehtävien jakaminen välttämättä aina katso titteleitä.

Voit hakea hallitukseen tämän linkin kauttaHaku on auki sunnuntain 15.11. loppuun asti. Samalla linkillä voit halutessasi osoittaa jo alustavan kiinnostuksesi toimaripestiin hakemisesta, mutta virallinen toimarihaku aukeaa vasta uuden hallituksen toimesta.